‘Verhaal van een vluchteling’ bestaat uit vijf stappen en is een volledig traject met een helder begin en eind voor docenten en leerlingen. Onderstaande stappen hebben een vaste structuur maar kunnen flexibel en op maat worden aangeboden in overleg met de school.

Training voor docenten

In de training maken docenten kennis met verschillende technieken om maatschappelijke spanningen te bespreken en kunnen zij zich meerdere rollen eigen maken. Per school doen gemiddeld 7 à 10 docenten mee aan de training. Vakdocenten en leidinggevenden. De optimale duur van de training is een dagdeel.

Business people working together in office
Heel veel docenten burgerschap vinden het heel moeilijk om het vluchtelingenvraagstuk aan te kaarten.

serious game

in de klas

In de speciaal voor dit project ontwikkelde online serious game, maken leerlingen kennis met het conflict in Syrië en de impact ervan op de levens van haar inwoners. Elke leerling wordt in de game gekoppeld aan een uniek personage. Zo ervaren leerlingen hoe het is om te leven in Assads dictatuur. Ze leren over de protesten tegen zijn regime, de strijd van de rebellen, de opkomst van IS en moeten op het einde beslissen om wel of niet te vluchten uit hun land.

seriousgame2-kopie
seriousgame1

Een vluchteling
in de klas

Een Syrische vluchteling bezoekt de klas(sen) en vertelt zijn of haar persoonlijke verhaal. Over het dagelijks leven in Syrië. Over de hel die oorlog heet. Over de redenen om te vluchten en de aankomst in ons land. Foto’s en video’s maken het aangrijpende verhaal nog beeldender en indringender. Er is veel ruimte voor interactie en volop tijd voor vragen.

Syrier in de klas
Een ervaringsdeskundige vertelt zijn of haar eigen verhaal en zorgt er hierdoor voor dat de ‘echte wereld’ het klaslokaal binnenkomt.

Een nagesprek

met de klas

Na de presentatie van de vluchteling gaan leerlingen met elkaar in gesprek. De docent kan de opgedane vaardigheden in de training in de praktijk brengen. Bij het eerste nagesprek kan de docent hulp krijgen van een trainer van Critical Mass die on-the-job kan coachen.

Nagesprek
Nagesprek 2

Evaluatie en advies

Docenten en trainer kijken een dagdeel terug op hoe het traject is verlopen. Ze krijgen, net als de leerlingen, de vraag welke verandering zij het meest belangrijk vinden. Zo wordt duidelijk wat er in gang is gezet en wat de winst is voor de school, de docenten en de leerlingen. Ook worden mogelijke ontwikkelpunten voor de school besproken en de manier waarop de school hier invulling aan kan geven.

evaluatie&advies
Welke les maatschappijleer leerlingen het meest is bijgebleven? Unaniem antwoorden ze: 'Verhaal van een vluchteling'.